کلمات این شگفت انگیز ترین کشف بشر،

چقدر قدرتمند و عجیب روانت را به بازی می گیرند!!


دخترک پوست کشیده به استخوان بلور

(بیژن نجدی)