نوشته های دخترک مترجم

یک عدد دخترک مترجم عاشق رنگ ها و سفر که می خواهد یک کولی باشد.
از شادی هایم می نویسم تا مزه ی شان تا ابد بماند و از اندوه هایم تا فراموششان کنم.

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
نویسندگان

۲ مطلب با موضوع «بلوط» ثبت شده است

نامه یک

نامه ی یک

بلوط عزیزتر ازجانم

راستش اعتراف می کنم که هیچوقت حوصله ی بچه ها نداشتم و رابطه ی خوبی هم با آن ها نداشتم . اگرچه همیشه به دنیای آن ها حسودی می کنم، به دنیای پاک آن ها، به ساده بودن آن ها. اما چند وقتی است که سعی می کنم حوصله و صبرم را در برابر شیطنت ها و کنجکاوی های بچه های اطرافم بیشتر کنم و رابطه ی بهتری با آن ها بسازم.

وقتی با دخترکوچولوی نزدیکم مشغولم، لذت جدیدی را تجربه کردم. به شیطنت هایش خندیدم، نگران شدم.

هرچه که می گذرد، این روزها بچه ها را بیشتر دوست دارم و قول می دهم ازاین به بعد با آن ها خوش اخلاق باشم.

دوستت دارم

زهرا

دختری از آسمان

دوست دارم فردا که بیدار میشوم،  مثل قصه هایک لک لک با  دخترکوچکی توی منقار پشت پنجره ام باشد ...

دخترکی که اسمش بلوط باشد که  منبع آرامش زندگیم ام و تمام عشقم بشود ...

از زیبایی های دنیا و آدم های خوب برایش بگویم، با هم بازی کنیم و از از رنگ ها لذت ببریم...

 دوست دارم اینجا برای بلوطم نامه هایی  بنویسم و از دنیا و از عشقم به او برایش  بنویسم...