۳ مطلب با موضوع «شونا» ثبت شده است

طعم گس بی شونا بودن

بعضی آدم ها هستند که آنقدر همیشه حضور دارند، آنقدر همیشه گرمایشان ته دلت را گرم میکند که توی خیالت تصور نمیکنی هیچوقت از دست بدهی.

بعد از دوری شان فکر میکن چشم هایت را که بازکنی  می فهمی فقط یک کابوس هولناک بوده است.

 اما دریغ....

شونا حق داشتی پرواز کنی اما تو بگو با دخترک لوس وجودم چه کنم که بهانه می گیرد و بغض کرده؟!

شونا تو که رفتی همه فراموش کرده اند من را...

روزهایم طعم بادام تلخ رفته، سیاه سیاه

کاش سفری 

کاش شیرازی

کاش اندک حال خوبی

  • zahra talaei
  • جمعه ۱۸ اسفند ۹۶

پنج

شونا

مثل استالاگمیت های یک غار زیرزمینی، شگف انگیز و با شکوهی...

همانقدر نفس بر..

  • zahra talaei
  • دوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶

چهار

نشستم به یادآوری دو سال قبل،

از اولین باری که شناختم اش و کم کم روج و وجودش آشنا شد،به خلوت و حریمم راه پیدا کرد و شد شونا.

از اولین باری که تنها Musician بود بعد شد Friend  و حالا برایم شده Shona.

هم درد و رفیق و عزیز و عشق.

این تجربه ی آشنایی ذره ذره و کم کم روح و جان ناب ترین و قشنگ ترین بود.


هر روز به موعد دوری و سفرش نزدیک تر میشوم و غم و شادی زیادی هجوم می آورد.
غم نبودنش و شادی در کنار او بودن.

- شونا کلمه ای هندی، به معنی همه ی چیزهای باارزش زندگی ام.
  • zahra talaei
  • چهارشنبه ۱۸ بهمن ۹۶
یک عدد دخترک مترجم عاشق رنگ ها و سفر که می خواهد یک کولی باشد.
از شادی هایم می نویسم تا مزه ی شان تا ابد بماند و از اندوه هایم تا فراموششان کنم.
موضوعات
نویسندگان